Κωνσταντίνος

Ορθοπαιδικός

Bougoulias.com  |  © 2022  |  All rights reserved

Μπουγουλιάς

Χειρουργός

Αρχική σελίδα

The latest HTML5, CSS3 and advanced JavaScript have

been used to ensure the highest compatibility.

Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Η άρθρωση του ώμου έχει πολύ μεγάλο εύρος κίνησης (βαθμός ελευθερίας άρθρωσης). Αυτό γίνεται σε βάρος της σταθερότητας. Ο ώμος είναι η πιο συχνά εξαρθρώμενη άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα.


Η αστάθεια διακρίνεται σε τραυματική, κατόπιν μονόπλευρου εξαρθρήματος που συχνά συνδυάζεται με βλάβη του επιχειλίου χόνδρου της ωμογλήνης (βλάβη Bankart) με ή χωρίς κάταγμα της ωμογλήνης ή της κεφαλής του βραχιονίου (βλάβη Hill Sachs). Αυτές οι κακώσεις απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση μιας και συνήθως συμβαίνουν σε νεαρούς ασθενείς όπου τα ποσοστά υποτροπής είναι 80-90% μετά από συντηρητική θεραπεία.


Η α-τραυματική αστάθεια του ώμου είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη και πολυεπίπεδη. Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα εξαρθρήματα/ υπεξαρθρήματα κατόπιν πολύ μικρής βίας κινήσεις- κακώσεις (ενίοτε και εθελουσίως από τους ίδιους τους ασθενείς). Αυτού του είδους η αστάθεια ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.


Η χειρουργική θεραπεία της αστάθειας είναι αρθροσκοπική και περιλαμβάνει μια σειρά από αρθροσκοπικές παρεμβάσεις ανάλογα με την παθολογία. Έχουν αναπτυχθεί (και εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς) ποικίλες τεχνικές που περιλαμβάνουν πτύχωση του θυλάκου, συρραφή και καθήλωση του επιχειλίου χόνδρου, συρραφή ή διατομή τένοντος μακράς κεφαλής δικεφάλου, συρραφή μυοτενοντίου πετάλου όπου απαιτείται, θερμική συρρίκνωση του θυλάκου (περιορισμένες ενδείξεις) κτλ. Η ανοικτή χειρουργική δε, φυσικά και έχει ακόμη τη θέση της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι γεγονός όμως ότι οι ενδείξεις της όλο και περιορίζονται, όσο αυξάνεται η εμπειρία και η τεχνολογική πρόοδος της αρθροσκοπικής χειρουργικής.  


Η μετεγχειρητική αποθεραπεία είναι μακρόχρονη και σχετίζεται με τον απαιτούμενο χρόνο επούλωσης των των τραυματισθέντων στοιχείων που αποκαθίστανται. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ακινητοποίηση του ώμου σε νάρθηκα για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια σταδιακή κινητοποίηση μέχρι τη συμπλήρωση 3μήνου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι επιστροφή σε επιπέδου πρωταθλητισμού αθλητικές δραστηριότητες τύπου Τζούντο, υδατοσφαίρηση κτλ συνιστάται μετά την παρέλευση έτους από το χειρουργείο.

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ: Ώμος ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ - ΒΛΑΒΗ BANKART ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ - ΒΛΑΒΗ BANKART

H σύγχρονη τάση είναι, ακόμη και για πρώτο τραυματικό εξάρθρημα ώμου με συνοδό βλάβη επιχειλίου χόνδρου τύπου Bankart, να ακολουθείται χειρουργική αποκατάσταση με ανάταξη και συρραφή του επιχειλίου χόνδρου αρθροσκοπικά

Εξαρθρωμένος ώμος προσθίως (άνω) και μετά την ανάταξη με τη μέθοδο του Ιπποκράτη (κάτω)

Τόσο στην απλή Bankart, όσο και στην οστική κατά την οποία έχουμε αποσπαστικό κάταγμα της ωμογλήνης, η άμεση χειρουργική αποκατάσταση της ανατομίας οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων επαναεξαρθρήματος του ώμου και εγκατάσταση αστάθειας. Γίνεται με ελάχιστης παρεμβατικότητας χειρουργείο αρθροσκοπικά. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο αυθημερόν και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας

Σημειώνεται ότι η κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση σε νάρθηκα, ακολουθούμενη από φυσικοθεραπεία εξακολουθεί να αποτελεί κλασική θεραπευτική επιλογή, ειδικά για ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Ο χρόνος όμως αποκατάστασης είναι μεγαλύτερος και τα ποσοστά επανεξαρθρήματος σαφώς μεγαλύτερα.

2. Ώμος 2. Ώμος 1. Αυχένας 3. Αγκώνας 5. Σπονδυλική στήλη 6. Ισχίο 7. Μηρός 8. Γόνατο 9. Κνήμη 10. Ποδοκνημική - Άκρος πόδας 4. Άκρα χείρα - Πηχεοκαρπική

ασταθεια ωμου, αστάθεια ώμου, ωμος, ώμος, καταγμα ωμου, κάταγμα ώμου, καταγματα ωμου, κατάγματα ώμου, πονος ωμου, πόνος ώμου, πονος στον ωμο, πόνος στον ώμο