Κωνσταντίνος

Ορθοπαιδικός

Bougoulias.com  |  © 2022  |  All rights reserved

Μπουγουλιάς

Χειρουργός

Αρχική σελίδα

The latest HTML5, CSS3 and advanced JavaScript have

been used to ensure the highest compatibility.

Ορθοπαιδικές Παθήσεις
Αξονική τομογραφία

        Ο πρόσθιος, όπως και ο οπίσθιος, χιαστός σύνδεσμος του γόνατος συνδέουν το μηρό με την κνήμη, παρέχοντας σταθερότητα στην άρθρωση. Χιάζονται μεταξύ τους και εξ΄αυτού και το όνομα. Αποτελούνται ο καθένας από δύο δεσμίδες αν και αυτό είναι σχετικό, μιας και οι τύπου Ι ίνες κολλαγόνου (90%) και τύπου ΙΙΙ (10%) από τις οποίες συνίστανται μπορούν να διαχωρισθούν θεωρητικά σε περισσότερες των δύο δεσμίδων. Μέσω των  νευρικών μηχανουποδοχέων που περιέχουν συμβάλουν στην ιδιοδεκτικότητα του γόνατος.


Η συνιστώμενη θεραπεία επί ύπαρξης αστάθειας είναι αρθροσκοπική χειρουργική. Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται από μέρους μου είναι τετραπλό αυτο-μόσχευμα οπισθίων μηριαίων, αυτο-μόσχευμα επιγονατιδικού, αλλομόσχευμα.Χρήσιμες πληροφορίες:


 Η συντηρητική θεραπεία του προσθίου χιαστού δεν έχει καταργηθεί και έχει θέση σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και σε ασθενείς με χαμηλές απαιτήσεις φυσικής δραστηριότητας στη ζωή τους.


 Παρά την εκτεταμένη έρευνα πάνω στο θέμα, δεν έχει αποδειχθεί η άμεση σύνδεση μεταξύ ρήξης του προσθίου χιαστού και μετατραυματικής αρθρίτιδας.


 Παρά το γεγονός αυτό, έχει αποδειχθεί μεγαλύτερη συχνότητα δευτερογενών ρήξεων μηνίσκων και χόνδρινων βλαβών σε ασθενείς με προηγηθείσα ρήξη χιαστού.


 Η συχνότητα ρήξεων χιαστού σε γυναίκες είναι μεγαλύτερη από ότι στους άνδρες και αυτό οφείλεται σε μικρότερη μεσοκονδύλια εντομή, μικρότερους συνδέσμους, αυξημένη βλαισσότητα γονάτων, ορμονικές και εμβυομηχανικές διαφορές.


 Η συρραφή του ραγέντος χιαστού έχει θέση σε αποσπαστικές βλάβες και για ασθενείς παιδικής ηλικίας.


 Μερική ρήξη του χιαστού υφίσταται ως κλινική οντότητα και η θεραπεία εξαρτάται από τον βαθμό αστάθειας που επιφέρει. Λειτουργικά ανεπαρκής χιαστός χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση.


 Η χρήση συνθετικών μοσχευμάτων δεν είναι η προτιμητέα.


 Η συρραφή μηνίσκου επί ταυτόχρονης συνδεσμοπλαστικής του προσθίου χιαστού έχει πολύ καλύτερα ποσοστά επούλωσης του μηνίσκου.


 Η αποθεραπεία είναι μακρόχρονη. Η επιστροφή σε αθλήματα που περιλαμβάνουν επαφή με αντίπαλο είναι δυνατή μετά τους 6-12 μήνες.

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ


Οι μηνίσκοι είναι δισκοειδείς ινοχόνδρινοι σχηματισμοί του γόνατος, ένας σε κάθε διαμέρισμα,έσω και έξω. Έχουν τριγωνικό σχήμα σε κατά μέτωπο διατομή. Κυρίως το περιφερικό τριτημόριο αυτών έχει αγγείωση. Παρεμβάλλονται μεταξύ των μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων αυξάνοντας και βαθαίνοντας έτσι τις αρθρούμενες επιφάνειες των κονδύλων. Συμβάλουν επίσης στη σταθερότητα και λίπανση της άρθρωσης και στη διατροφή του αρθρικού χόνδρου.


Τραυματισμοί των μηνίσκων συμβαίνουν συχνά σε νεαρούς αθλητές όλων των αθλημάτων. Εκφυλιστικές ρήξεις συμβαίνουν σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς και ολοκληρώνονται σταδιακά.


Η ρήξη μηνίσκου είναι ο πιο συνήθης τραυματισμός στο γόνατο που απαιτεί χειρουργείο. Ο έσω μηνίσκος τραυματίζεται περίπου τρεις φορές περισσότερο από τον έξω εξαιτίας του ότι είναι λιγότερο κινητός. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ρήξεων που διαφοροποιούνται χρησιμοποιώντας σαν κριτήριο τη θέση της ρήξης σε σχέση με την ζώνη αιμάτωσης της μάζας του μηνίσκου (και κατά συνέπεια την πιθανότητα επούλωσης), τον προσανατολισμό της ρήξης (ακτινωτή, επιμήκης, δίκην λαβής κάδου κτλ), τη θέση (πρόσθιο κέρας, μεσότητα, οπίσθιο κέρας).


Η θεραπεία γίνεται με αρθροσκοπική χειρουργική και συνίσταται σε μερική μηνισκεκτομή, αφαίρεση δηλαδή του ραγέντος τμήματος και ομαλοποίηση του χείλους του μηνίσκου.


Συρραφή του μηνίσκου επιχειρείται σε περιφερικές ρήξης, στην αιματούμενη ζώνη και έχει καλά αποτελέσματα σε τραυματικές οξείες ρήξεις σε νεαρούς ασθενείς και όταν μάλιστα συνδυάζεται με συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού.

Γόνατο ΡΗΞΗ  ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ (TIBIAL PLATEAU FRACTURE)


Πρόκειται για άλλον ένα τύπο ενδαρθρικού κατάγματος του γόνατος που αφορά στην κεντρική αρθρική επιφάνεια της κνήμης, τους κνημιαίους κονδύλους. Η σοβαρότητα της κάκωσης έγκειται τόσο στον ενδαρθρικό χαρακτήρα του κατάγματος, δηλαδή στην διαταραχή της ομαλότητας της αρθρικής επιφάνειας της κνήμης, όσο και στις συνοδές βλάβες των μαλακών μορίων, δηλαδή, των μηνίσκων, χόνδρου, συνδέσμων. Ο έλεγχος αυτών των στοιχείων είναι σημαντικός και πολλές φορές παραλείπεται εξαιτίας της συγκέντρωσης της προσοχής στο κάταγμα αυτό καθ’αυτό.

Ανάλογα με τη φορά και την ένταση της βίας που ασκείται στο γόνατο, συμβαίνει μια ποικιλία καταγμάτων κνημιαίων κονδύλων που μπορούν να λάβουν χώρα. Ο πιο καθιερωμένος τρόπος κατάταξης αυτών των καταγμάτων είναι κατά Schatzker.

H αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων είναι κατά κανόνα χειρουργική εκτός από εξαιρέσεις περιπτώσεων εντελώς απαρεκτόπιστων καταγμάτων, χωρίς συνοδές βλάβες μαλακών μορίων ή όταν συντρέχουν άλλοι παθολογικής φύσης λόγοι που δεν επιτρέπουν το χειρουργείο.

Ο στόχος της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι η όσο το δυνατόν ακριβής ανάταξη, η σταθερή οστεοσύνθεση και η γρήγορη λειτουργική αποκατάσταση του γόνατος. Ζητούμενο κάθε φορά αποτελεί η επίτευξη της χρυσή τομής μεταξύ της σταθερότητας- ακινητοποίησης που χρειαζόμαστε για την μη παρεκτόπιση του κατάγματος και την ασφαλή πόρωσή του και από την άλλη πλευρά, της γρήγορης κινητοποίησης για καλύτερη λειτουργικότητα της άρθρωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά η χειρουργική θεραπεία με την οποία μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα τα ανωτέρω.

Η χειρουργική θεραπεία έγκειται σε αμιγώς αρθροσκοπική, αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη και εσωτερική ή εξωτερική οστεοσύνθεση, κλειστή ή ανοικτή ανάταξη και σταθεροποίηση με κάποιο υβριδικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης, ανοικτή ανάταξη και σταθεροποίηση με πλάκα – βίδες, ή συνδυασμοί των ανωτέρω ανάλογα με τον τύπο και την « προσωπικότητα», όπως λέγεται, του κατάγματος. H χρήση μοσχευμάτων είναι συνήθως απαραίτητη. Στόχος είναι η κινητοποίηση της άρθρωσης να γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Εκτός από τις συνήθεις περιεγχειρητικές επιπλοκές ( βλέπε έντυπο συναίνεσης), η μεγάλη ανησυχία είναι η ανάπτυξη μετατραυματικής αρθρίτιδας εξαιτίας διαταραχής της ομαλότητας της αρθρικής επιφάνειας και συνοδών βλαβών των μαλακών μορίων, που μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν στην ανάγκη διενέργειας ολικής αρθροπλαστικής στο γόνατο.

Αξονική τομογραφία 8. Γόνατο Αρχική σελίδα 8. Γόνατο Ορθοπαιδικές Παθήσεις 2. Ώμος 1. Αυχένας 3. Αγκώνας 5. Σπονδυλική στήλη 6. Ισχίο 7. Μηρός 8. Γόνατο 9. Κνήμη 10. Ποδοκνημική - Άκρος πόδας 4. Άκρα χείρα - Πηχεοκαρπική

ρηξη προσθιου χιαστου συνδεσμου γονατος, ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου γόνατος, ρηξη γονατος, ρήξη γόνατος, ρηξη γονατου, ρήξη γόνατου, ρήξη γονάτου, γονατο, γόνατο, ρηξη μηνισκου, ρήξη μηνίσκου, μηνισκος, μηνίσκος, καταγμα κνημιαιων κονδυλων, κάταγμα κνημιαίων κονδύλων